Студенти Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права постійні учасники науково-практичних конференцій

Категорія: Новини Бердичева
Опубліковано: Середа, 27 квітня 2016, 11:46
Автор: Олексій Тростянський
Перегляди: 1748

Проблема професійної самореалізації у нашій країні є актуальною. Формування особистості та самореалізація студентів в Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права - основні напрями, яким, окрім навчальної програми, навчають викладачі своїх студентів. Адже коледж дає квиток у доросле життя - з дипломом молодшого спеціаліста, який видає БКПЕП, вже приймають на роботу. Але отримання освіти в коледжі та інших ВНЗ сьогодні не гарантує випускникам успішного працевлаштування.

Тому студенти випускники коледжів  для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці повинні володіти не тільки високим рівнем професійної підготовки, як теоретичної, так і практичної, а й соціальною активністю, комунікативними і організаторськими здібностями, мобільністю, прагненням до самоосвіти та самовдосконалення, ініціативою і творчим потенціалом, які повинні бути сформовані в процесі навчання у коледжі. 

21 квітня 2016 року проходила V Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально – економічного розвитку України: пошук молодих» у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, в якому прийняли участь викладачі та студенти коледжу.

Наукова робота студентів сприяє поглибленню та підвищенню фахової компетентності випускників спеціальностей, даючи відповіді на ті питання, які виникають після закінчення навчального закладу.

Під час підготовки до конференції, студенткою Семчук Анастасією було написано наукову статтю на тему: «Професійна самореалізація випускників ВНЗ І – ІІ р.а. (науковий керівник Данилюк Є.Є.), яка була розміщена в електроному збірнику підсумків конференції на сайті ВТЕІ. В свої статтій майбутня економістка підняла проблему працевлаштування молоді після закінчення коледжів, адеж, знаходчись на випускному курсі та не маючи професійного досвіду роботи, саме це питання для неї є актуальним.

"Сегмент ринку праці випускників ВНЗ  - найпроблемніша частка загальнонаціонального ринку  праці. Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи, завищені запити молоді та невідповідність їм пропозицій, роботодавців посилюють напруження на ринку праці. Отже на державному рівні доцільно більше приділяти уваги питанням прогнозування, створення умов та фінансування заходів, які б забезпечили скорочення молодіжного безробіття цієї категорії випускників ВНЗ І-ІІ р.а. та їх професійній  самореалізації.", - зазначила студентка в своїй роботі. 

   
   
   


Ваш IP:44.200.145.223
   
@Mail.ru.